फोटो नाम पद अवधि फोन नं इमेल
. श्री राजेश्वरमान सिंह प्रमुख सचिव

२०७४/१०/२१ देखि २०७५/७/१३

Principal Secretary श्री दीपक सुबेदी प्रमुख सचिव

२०७४/०८/१० देखि २०७६/०८/०३

. श्री रामकृष्ण सुवेदी प्रमुख सचिव

२०७६/०८/०४ देखि २०७७/०१/०३

arjun श्री अर्जुन प्रसाद पोख्रेल प्रमुख सचिव

२०७७/०१/११ देखि २०७७/०८/२५

Gokarn Mani Duwadi श्री गोकर्णमणि दुवाडी प्रमुख सचिव

२०७७/०८/२९ देखि २०७८/०५/०१

ocmcm@p2.gov.np
a श्री हरिप्रसाद मौनाली प्रमुख सचिव

२०७८/०५/०७ देखि २०७८/०९/२६