कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना