फोटो नाम पद फोन नं इमेल
Bipin Kumar Thakur विपिन कुमार ठाकुर उपसचिव 9854030984 thakurbipin635@gmail.com
Binit Kumar Jha विनीत कुमार झा वरिष्ठ शाखा अधिकृत vinit29@gmail.com
रामशिष राम अशिष राय शाखा अधिकृत 9842831129 ramasishray@gmail.com

किताबखाना सम्बन्धी महत्वपूर्ण लिङ्कहरु