शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
सम्वत् २०८१ साल वैशाख महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सम्वत् २०८१ साल वैशाख महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
सम्वत् २०८१ साल जेठ महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सम्वत् २०८१ साल जेठ महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
सम्वत् २०८१ साल असार महिनाको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सम्वत् २०८१ साल असार महिनाको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
निजामती पुरस्कारका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा उजुरी एवम् प्रतिक्रिया निजामती पुरस्कार.pdf ०८०/०८१
स्तरबृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०।८१ स्तरबृद्धि सूचना नयाँ.pdf ०८०/०८१
राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको सूचना किताबखाना सम्बन्धी सूचना.pdf ०८०/०८१
स्तर बृद्धि छैठौं तह २०८०।८१ स्तर बृद्धि छैठौं तह.pdf ०८०/०८१
अधिकृत आठौं तह स्तरबृद्धि २०८०।८१ अधिकृत आठौं तह स्तरबृद्धि_0.pdf ०८०/०८१
वैयाक्तिक सूचना प्रणाली (PIS) ३ दिन (२०८० फागुन २१,२२ र २३) कार्य नहुने सम्बन्धी सुचना PIS Notice.PDF ०८०/०८१
मधेश प्रदेश विद्युतीय शासन गुरुयोजना -२०८० EGMP Final Reports (English).pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल भाद्र महिनाको बैठकको निर्णय सम्वत् २०८० साल भाद्र महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल मंसिर महिनाको बैठकको निर्णय सम्वत् २०८० साल मंसिर महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल पुष महिनाको बैठकको निर्णय सम्वत् २०८० साल पुस महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल असोज महिनाको बैठकको निर्णय सम्वत् २०८० साल असोज महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल श्रावन महिनाको बैठकको निर्णय सम्वत् २०८० साल श्रावण महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल कार्तिक महिनाको बैठकको निर्णय सम्वत् २०८० साल कार्तिक महिनाका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०८०/०८१
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८० प्रजातन्त्र दिवस २०८०.pdf ०८०/०८१
सेवा प्रवेश सम्बन्धि तालिम स्थगित सम्बन्धमा सूचना१.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकारको बार्षिक प्रगति २०७९।०८० Province achivements compiled final copy.pdf ०७९/०८०
स्तर वृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना स्तरवृद्धि फारम २०८० पेज नं. १ -२.pdf ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ (प्रमाणीकरणका आधार सहित) मधेश प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९_प्रमाणिकरणका आधारहरु.pdf ०७९/०८०
का.स.मु.सम्बन्धमा का.स.मु. सम्बन्धमा.pdf , Notices-20230718135248996.pdf ०७९/०८०
का.स.मु.सम्बन्धमा का.स.मु. सम्बन्धमा.pdf , Notices-20230718135248996.pdf ०७९/०८०
नागरिकता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती २०८०/०३/१२ प्रेस विज्ञप्ती २०८०३।३।१२.pdf ०७९/०८०
छैठौँ , आठौँ र दशौँको स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना CCF06142023.pdf , CCF06142023_0001.pdf , स्तरबृद्धि फारम.pdf ०७९/०८०
छैठौँ , आठौँ र दशौँको स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना CCF06142023.pdf , CCF06142023_0001.pdf , स्तरबृद्धि फारम.pdf ०७९/०८०
छैठौँ , आठौँ र दशौँको स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना CCF06142023.pdf , CCF06142023_0001.pdf , स्तरबृद्धि फारम.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ pradesh sarkar karyabivajan niyamawali 02.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सुझाव पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सुशासन प्रतिवेदन २०७९ - Final.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९ मधेश प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७९_Final.pdf ०७९/०८०
कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौं (प्रविधिक) तहको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावलीको सूचना कन्सल्टेनेट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौ (प्राविधिक).pdf ०७९/०८०
वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री अधिकृतस्तर नवौँ (प्राविधिक) तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना वन सेवा, जनरल फरेष्टरी (2).pdf ०७९/०८०
वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह , अधिकृतस्तर नवौँ (प्राविधिक) तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन.pdf ०७९/०८०
वन तथा कृषि सेवाका स्तरवृद्धि दशौँ तहको स्तवृद्धि.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ मधेश प्रदेश सरकार( कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९.pdf ०७९/०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवस "मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौँ हातेमालो" कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
स्तर वृद्धि सम्बन्धी दरखास्त फाराम स्तरवृद्धिको लागि फारम.pdf ०७९/०८०
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति २०७९ बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति २०७९.pdf ०७९/०८०
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
अवधारणापत्र आह्वानको सूचना IPF सूचना_अवधारणा पत्र_website-OCMCM.PDF , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका (IPF Guideline).pdf , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को लागि अवधारणापत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.docx ०७९/०८०
अवधारणापत्र आह्वानको सूचना IPF सूचना_अवधारणा पत्र_website-OCMCM.PDF , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका (IPF Guideline).pdf , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को लागि अवधारणापत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.docx ०७९/०८०
अवधारणापत्र आह्वानको सूचना IPF सूचना_अवधारणा पत्र_website-OCMCM.PDF , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका (IPF Guideline).pdf , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को लागि अवधारणापत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.docx ०७९/०८०
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । च.नं.२३९.pdf ०७९/०८०
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा च.नं.८८.pdf , च.नं.११५.pdf ०७९/०८०
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा च.नं.८८.pdf , च.नं.११५.pdf ०७९/०८०
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७७ प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७६.pdf ०७७/०७८
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ प्रदेश-निजामती-सेवा-ऐन-२०७७.pdf ०७७/०७८
प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ प्रदेश-जनलोकपाल-ऐन-२०७७.pdf ०७७/०७८
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा २०७९।४।६ च.नं.४३.pdf ०७९/०८०
६० बुँदे सकारात्मक सुझाबहरु ताहाँ मन्त्रालय वा मातहत निकायहरुबाट ७(सात)दिन भित्र Pdf Format मा Soft Copy पठाउने सूचना च.नं.३०.pdf ०७९/०८०
स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना Starpromotion Application07062022_0001.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना प्रकाशितहरु Notice of Badhuwa Sifarish 2079.3.506202022.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रशासन जर्नल पत्रिका प्रकाशनको लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना Madhesh Prasashan Journal Publication.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रदेश सरकारको चार वर्षको प्रमुख उपलब्धि P2-office-Brochure--PRINT-FINAL.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ Final IPF Guideline-2078_Nepali version.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७८ साल माघ २२ गते शनिवार बैठकको निर्णयहरु मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७८ साल माघ २२ गते शनिवार बैठकको निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
मधेश प्रदेश सरकार उल्लेख गर्नु हुन । Model of Name for Office, Ministry and Department etc_000308.pdf ०७८/०७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.PDF ०७८/०७९
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा.PDF ०७८/०७९
प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को दोश्रो मस्यौदा प्रदेश सा.सु. तथा सा.प. सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (दोश्रो मस्यौदा).pdf ०७८/०७९
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्चको फाँटवारी - आ.व. २०७७/७८ खर्चको फाँटवारी आ.व. २०७७-७८.pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले "प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७"। सुझावको लागि ईमेल - ppiu.p2@plgsp.gov.np सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७७ (मस्यौदा) .pdf ०७७/०७८
प्रदेश सरकारको विगत ३ वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु Brochure pdf.pdf ०७७/०७८
आ.व. २०७७⁄७८ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । प्रदेश सरकारको २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक २०७६ पौष २६ र २७ गतेको प्रतिवेदन । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक २०७६ पौष २६ र २७ गतेको प्रतिवेदन.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत २७ गते विहिवार बैठकको निर्णयहरु चैत्र २७_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत २८ गते शुक्रबार बैठकको निर्णयहरु चैत्र २८.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१३ गते । covid 19 Direction and controll meeting first.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf ०७६/०७७
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ(२०७६ श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्म) मु.तथा म.को कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल पुष २८ गते सोमवार बैठकको निर्णयहरु प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल पुष २८ गते सोमवार बैठकको निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल माघ १७ गते शुक्रवार बैठकको निर्णयहरु प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल माघ १७ गते शुक्रवारको बैठकको निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल फागुन ५ गते सोमवारको बैठकको निर्णयहरु प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल फागुन ५ गते सोमवारको बैठकको निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(पहिलो संशोधन), २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को दुई वर्षको उपलब्धी(सार संक्षेपिकरण) प्रदेश सरकारको २ वर्षको उपलब्धी_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को प्रदेश सञ्चित कोष र विनियोजन ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ प्रदेश स्तरीय निकायका निजामतीकर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf ०७६/०७७
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७५ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विद्येयक, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६.pdf ०७६/०७७
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५ श्रावणदेखि २०७५ कार्तिकसम्म प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले सम्बत् २०७५ श्रावणदेखि कार्तिकसम्म गरेका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
मन्त्रिपरिषदको निर्णय २०७५ मंसिरदेखि २०७५ चैंत मसान्तसम्म प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले सम्बत् २०७५ मंसिरदेखि चैंतसम्म गरेका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण प्रदेश नं. २ का प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
आ.ब. ०७४।०७५ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी प्रदेश नं.२ का सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सूचना । Sampati Bibaran Suchana.pdf ०७५/०७६