शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
वैयाक्तिक सूचना प्रणाली (PIS) ३ दिन (२०८० फागुन २१,२२ र २३) कार्य नहुने सम्बन्धी सुचना PIS Notice.PDF ०८०/०८१
राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको सूचना किताबखाना सम्बन्धी सूचना.pdf ०८०/०८१
आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी राष्ट्रिय किताबखानाको अत्यन्त जरुरी सूचना Sampati-71102-min.pdf ०८०/०८१
आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल वाहेकका पदाधिकारी/कर्मचारीहरु) आ.व. २०७९८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सूचना.PDF ०८०/०८१
प्रदेश निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु Byaktigat Bibaran Form.pdf , Byaktigat Bibaran Form.doc ०८०/०८१

किताबखाना सम्बन्धी महत्वपूर्ण लिङ्कहरु