आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल वाहेकका पदाधिकारी/कर्मचारीहरु)