मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल असोज महिनाको बैठकको निर्णय