फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
Kishore Kumar Chaudhary किशोर कुमार चौधरी सचिव(कानून) कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा
Ram Krishna Pudasaini रामकृष्ण पुडासैनी सचिव प्रशासन तथा बैठक शाखा, शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा 9841548272
Rajesh राजेश कुमार मिश्र उपसचिव प्रशासन शाखा 9851223519 mishrarajesh209@gmail.com
अरुण कुमार झा उप-सचिव(कानून)
Binit Kumar Jha विनीत कुमार झा वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रदेश निजामती किताबखाना इकाई, मानवअधिकार तथा संवैधानिक मामिला शाखा vinit29@gmail.com
dinesh दिनेशप्रसाद पंडित लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन panditdinesh980@gmail.com
. श्यामसुन्दर महतो अधिकृत बैठक व्यवस्थापन, शासकीय सुधार तथा सञ्चार 9844426380 shyam.ocmcm@p2.gov.np
Mithilesh Kumar Mahato मिथिलेश कुमार महतो शाखा अधिकृत योजना तथा अनुगमन इकाई, शासकीय सुधार तथा समन्वय इकाई 9844218766 mithileshkm65@gmail.com
. रौशनकुमार कुशवाहा शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा, बढुवा शाखा 9844072456 raushanjnk@gmail.com
रामशिष राम अशिष राय शाखा अधिकृत प्रदेश निजामती किताबखाना इकाई 9842831129 ramasishray@gmail.com