कार्यकारी निर्देशक पदका उम्मेदवारहरुको सिफारिस सम्बन्धी सूचना