शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 10:43
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ०७६/०७७ प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf 02/07/2020 - 18:01
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 17:26
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 16:54
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 11:01
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विद्येयक, २०७५.pdf 02/07/2020 - 10:36
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 10:11
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७६/०७७ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४_0.pdf 02/06/2020 - 18:47
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५.pdf 02/06/2020 - 18:37
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 02/06/2020 - 18:11