प्रदेश २ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा

प्रदेश २ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने सम्माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ ।