समृद्धीको सपना: सम्पन्न प्रदेश २ को चाहना" विषय कार्यक्रममा सरिक