प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न

प्रदेश नं. २ को प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रथम बैठक यहि भाद्र १५ गते सम्पन्न भएको छ ।