प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत २० गते विहिवार बैठकको निर्णयहरु