कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिको लागि सिफारिश समितिको सूचना