फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
1 सिमा यादव कम्प्युटर अधिकृत कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी/खरिद इकाई, सम्पत्ती विवरण, सूचना प्रविधि शाखा 9863264599 simayadav48@gmail.com
Sailendra शैलेन्द्र कुमार चौधरी सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9864040090 kbbs96690@gmail.com
विशाल कुमार कुशवाहा कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा 9866181514 kushwahavishal37@gmail.com
. कृपानन्द रजक नायब सुब्बा बैठक शाखा 9862822575 kripanand.ocmcm@p2.gov.np
अनिता कुमारी महतो कम्प्यूटर अपरेटर दर्ता चलानी 9814745595 anitakumarimahato2079@gmail.com
. सुरेश सिंह तामांग हलुका सवारी चालक मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय 9821864365 sureshstamang951@gmail.com
. सरोजकुमार साह हलुका सवारी चालक प्रशासन महाशाखा 9844190668 sarozzkumarsah@gmail.com
. राजेन्द्र यादव हलुका सवारी चालक प्रमुख सचिवको सचिवालय 9844025783 rajendrakkyadav@gmail.com
नागेन्द्र महतो हलुका सवारी चालक शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा 9844073659 nagendramahato123@gmail.com
Dinesh kumar Chaurasiya दिनेश कुमार चौरसिया हलुका सवारी चालक मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय 9804217554 dineshchaurasiya859@gmail.com