फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
प्रेम कुमार मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर प्रदेश निजामती किताबखाना इकाई 9844995372 premmandal2057@gmail.com
. सुरेश सिंह तामांग हलुका सवारी चालक मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय 9821864365 sureshstamang951@gmail.com
. सरोजकुमार साह हलुका सवारी चालक प्रशासन महाशाखा 9844190668 sarozzkumarsah@gmail.com
. राजेन्द्र यादव हलुका सवारी चालक प्रमुख सचिवको सचिवालय 9844025783 rajendrakkyadav@gmail.com
नागेन्द्र महतो हलुका सवारी चालक शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा 9844073659 nagendramahato123@gmail.com
Dinesh kumar Chaurasiya दिनेश कुमार चौरसिया हलुका सवारी चालक मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय 9804217554 dineshchaurasiya859@gmail.com
. सर्मिला थापा कार्यालय सहयोगी प्रमुख सचिवको सचिवालय 9815823797
. रेणु कार्की कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9811891067 ocmcm@p2.gov.np
suraj chaudhary सुरज कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी/खरिद इकाई 9821452326 surajchaudhary1562@gmail.com
राजेश साह कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9815894820