शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ०८०/०८१
वैयाक्तिक सूचना प्रणाली (PIS) ३ दिन (२०८० फागुन २१,२२ र २३) कार्य नहुने सम्बन्धी सुचना PIS Notice.PDF ०८०/०८१
अधिकृत आठौं तह स्तरबृद्धि २०८०।८१ अधिकृत आठौं तह स्तरबृद्धि_0.pdf ०८०/०८१
स्तर बृद्धि छैठौं तह २०८०।८१ स्तर बृद्धि छैठौं तह.pdf ०८०/०८१
राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको सूचना किताबखाना सम्बन्धी सूचना.pdf ०८०/०८१
चालु आ व २०८०।०८१ मा संस्कृति प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक पुरस्कार वितरण सांस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय.pdf ०८०/०८१
स्तरबृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०।८१ स्तरबृद्धि सूचना नयाँ.pdf ०८०/०८१
सेवा प्रवेश सम्बन्धि तालिम स्थगित सम्बन्धमा सूचना१.pdf ०८०/०८१
भुक्तानी निकासा बन्द भएको सम्बन्धमा ०८०/०८१
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८० प्रजातन्त्र दिवस २०८०.pdf ०८०/०८१
निजामती पुरस्कारका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा उजुरी एवम् प्रतिक्रिया निजामती पुरस्कार.pdf ०८०/०८१
बढुवा समितिको मिति २०८०।०५।२९ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ३७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी सेवा इन्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल, उपसमूह ईरिगेशन अधिकृत नवौ तह (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना ०८०/०८१
प्रदेश निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु Byaktigat Bibaran Form.pdf , Byaktigat Bibaran Form.doc ०८०/०८१
स्तर वृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना स्तरवृद्धि फारम २०८० पेज नं. १ -२.pdf ०८०/०८१
आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी राष्ट्रिय किताबखानाको अत्यन्त जरुरी सूचना Sampati-71102-min.pdf ०८०/०८१
आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल वाहेकका पदाधिकारी/कर्मचारीहरु) आ.व. २०७९८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सूचना.PDF ०८०/०८१
चौथो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका निर्णयहरु चौथो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका निर्णयहरु_२०८० साउन १९ गते.PDF ०८०/०८१
बढुवा समितिको मिति २०८० भाद्र ०५ गतेको निर्णयानुसार बढुवा सूचना नं. ८०/०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत सातौं तहको विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ०८०/०८१
मधेश प्रदेश सरकारको बार्षिक प्रगति २०७९।०८० Province achivements compiled final copy.pdf ०७९/०८०
निर्देशन सम्बन्धमा । निर्देशन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह र प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण आठौ तह स्तरबृद्धी.pdf ०७९/०८०
सहायक चौथोको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम अनुसारको नामावली ०७९/०८०
इन्जिनियरिङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना इन्जिनियरीङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना.pdf ०७९/०८०
प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण छैठौं तह स्तरबृद्धि.pdf ०७९/०८०
छैठौँ , आठौँ र दशौँको स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना CCF06142023.pdf , CCF06142023_0001.pdf , स्तरबृद्धि फारम.pdf ०७९/०८०
इन्जिनियरिङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना नं. ८ इन्जिनियरिङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना नं. ८.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सुझाव पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सुशासन प्रतिवेदन २०७९ - Final.pdf ०७९/०८०
नागरिकता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती २०८०/०३/१२ प्रेस विज्ञप्ती २०८०३।३।१२.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ (प्रमाणीकरणका आधार सहित) मधेश प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९_प्रमाणिकरणका आधारहरु.pdf ०७९/०८०
वन तथा कृषि सेवाका स्तरवृद्धि दशौँ तहको स्तवृद्धि.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९ मधेश प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७९_Final.pdf ०७९/०८०
का.स.मु.सम्बन्धमा का.स.मु. सम्बन्धमा.pdf , Notices-20230718135248996.pdf ०७९/०८०
वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह , अधिकृतस्तर नवौँ (प्राविधिक) तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ pradesh sarkar karyabivajan niyamawali 02.pdf ०७९/०८०
वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री अधिकृतस्तर नवौँ (प्राविधिक) तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना वन सेवा, जनरल फरेष्टरी (2).pdf ०७९/०८०
अधिकृत सातौँ को लागि जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम अनुसारको नामावली ०७९/०८०
बहुउद्देश्यीय सभाहल मर्मत सम्भारका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना सूचना-Meeting Hall Maintenence_for Website.PDF ०७९/०८०
कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौं (प्रविधिक) तहको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावलीको सूचना कन्सल्टेनेट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौ (प्राविधिक).pdf ०७९/०८०
सहायक चौथोजेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम अनुसारको नामावली ०७९/०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवस "मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौँ हातेमालो" कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
कार्यान्वयन गर्नुहुन कार्यान्वयन गर्नु हुन १.pdf ०७९/०८०
सहायक पाचौँको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम अनुसारको नामावली ०७९/०८०
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना Notice about Listing in Ocmcm07212022.pdf ०७९/०८०
छात्रवृतीमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा छात्रवृति २०७९.pdf ०७९/०८०
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा २०७९।४।६ च.नं.४३.pdf ०७९/०८०
अवधारणापत्र आह्वानको सूचना IPF सूचना_अवधारणा पत्र_website-OCMCM.PDF , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका (IPF Guideline).pdf , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को लागि अवधारणापत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.docx ०७९/०८०
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा च.नं.८८.pdf , च.नं.११५.pdf ०७९/०८०
जानकारी सम्बन्धमा २०७९ भारतिय राजदुतावास नेपाल जानकारी सम्बन्धमा २०७९ भारतिय राजदुतावास नेपाल.pdf ०७९/०८०
सरुवा निवेदन फाराम सरुवा निवेदन.pdf ०७९/०८०
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति २०७९ बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति २०७९.pdf ०७९/०८०
प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, अधिकृत छैठौं तहको सहायक शाखा अधिकृत पद तथा विविध सेवाको कम्प्युटर अधिकृत पदमा स्तरवृद्धि भएको उम्मेदवारहरुको विवरण Upgrading of Six Level of Employees08112022.pdf ०७९/०८०
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, अधिकृत आठौं तहको बरिष्ठ शाखा अधिकृत पदमा स्तरवृद्धि भएको उम्मेदवारहरुको विवरण 8th Level Progressive Notice08212022.pdf ०७९/०८०
स्तर वृद्धि सम्बन्धी दरखास्त फाराम स्तरवृद्धिको लागि फारम.pdf ०७९/०८०
नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को पूर्ण प्रस्ताव आह्वानको सूचना ०७९/०८०
पदपुर्ति सम्बन्धमा च.नं.२८४.pdf ०७९/०८०
६० बुँदे सकारात्मक सुझाबहरु ताहाँ मन्त्रालय वा मातहत निकायहरुबाट ७(सात)दिन भित्र Pdf Format मा Soft Copy पठाउने सूचना च.नं.३०.pdf ०७९/०८०
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा च.नं.२८८.pdf ०७९/०८०
आ.व. २०७९ /८० को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम MADHESH PARDESH SARKAR NITI 2079_FINAL.pdf ०७८/०७९
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य आगामी-बक्तव्य-बजेट.pdf ०७८/०७९
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ( स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ rajpatra.pdf ०७८/०७९
Catalogue विधिबाट 4W गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९
कार्यकारी निर्देशक पदका उम्मेदवारहरुको सिफारिस सम्बन्धी सूचना Sifarish of Karyakari Nirdesak_000303.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना प्रकाशितहरु Notice of Badhuwa Sifarish 2079.3.506202022.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र आव्हानको सूचना notice of PLGSP_000315.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे To add time for concept paper.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको लागि छनौंटमा परेका तथा छनौंटमा नपरेका प्रस्तावहरु Notice of IPF Selected and Non-selected.PDF ०७८/०७९
स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना Starpromotion Application07062022_0001.pdf ०७८/०७९
खरिद सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा खरिद सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा.pdf ०७८/०७९
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf ०७८/०७९
कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिको लागि सिफारिश समितिको सूचना Notice of Karyakarik Nirdeshak.pdf ०७८/०७९
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा Nomination for scholarship_000254.pdf ०७८/०७९
का.स.मू.सहमतिको लागि विवरण उपलब्ध सम्बन्धी जानकारी ०७८/०७९
सेवाकालीन तालिममा मनोनयन भएका सहभागीहरुको विवरण CCF_000954.pdf ०७८/०७९
सूची दर्ताको सूचना ०७८।०७९ सूची दर्ताको सूचना (आ.व. २०७८-७९)_0.PDF ०७८/०७९
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृतिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । CCF_001074.pdf ०७८/०७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.PDF ०७८/०७९
कोभिष-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना COVID Cash distribution notice.PDF ०७८/०७९
कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना Notice.pdf ०७८/०७९
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना- मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी_0.pdf ०७७/०७८
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना notice_000181.pdf ०७७/०७८
प्रदेश सरकारको विगत ३ वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु Brochure pdf.pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अन्तर्गत लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाको लागि निवेदन फाराम, २०७७ Application Form, 2077_000188.pdf ०७७/०७८
सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थीहरु मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । ०७७/०७८
लोक सेवा तयारी कक्षामा छनौट भएका सहभागीहरु, २०७७ Public Service Preparation Result 2077 of Beti Padhau, Beti Bachau_000213.pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्चको फाँटवारी - आ.व. २०७७/७८ खर्चको फाँटवारी आ.व. २०७७-७८.pdf ०७७/०७८
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन ०७७/०७८
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धमा ०७७/०७८
बेटी बचाउ, बेटी पढाउँको सूचना ०७७/०७८
PLGSP को मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको सूचना मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको सूचना.pdf ०७७/०७८
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१३ गते । covid 19 Direction and controll meeting first.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको दोश्रो बैठक मिति २०७६।१२।२० गते । covid 19 Direction and controll meeting Second.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु_0.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१६ गते । covid 19 coordination meeting first.pdf ०७६/०७७
प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रतिबद्धता ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको दोश्रो बैठक मिति २०७६।१२।१९ गते । covid 19 coordination meeting second.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६.pdf ०७६/०७७
आ.व. २०७७⁄७८ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । प्रदेश सरकारको २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को दुई वर्षको उपलब्धी(सार संक्षेपिकरण) प्रदेश सरकारको २ वर्षको उपलब्धी_0.pdf ०७६/०७७
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ(२०७६ श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्म) मु.तथा म.को कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको सूचना सूचना.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण प्रदेश नं. २ का प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
शहिद परिवारलाई राहत शहिद परिवारलाई राहत2076.3.18.pdf , राहत सम्बन्धी 2076.03.18.pdf ०७५/०७६