शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
निर्देशन सम्बन्धमा । निर्देशन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९ मधेश प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७९_Final.pdf ०७९/०८०
इन्जिनियरिङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना इन्जिनियरीङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ pradesh sarkar karyabivajan niyamawali 02.pdf ०७९/०८०
इन्जिनियरिङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना नं. ८ इन्जिनियरिङ्ग सेवाको बढुवा सम्बन्धी सूचना नं. ८.pdf ०७९/०८०
वन तथा कृषि सेवाका स्तरवृद्धि दशौँ तहको स्तवृद्धि.pdf ०७९/०८०
वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह , अधिकृतस्तर नवौँ (प्राविधिक) तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन.pdf ०७९/०८०
वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री अधिकृतस्तर नवौँ (प्राविधिक) तहको बढुवा सम्बन्धी सूचना वन सेवा, जनरल फरेष्टरी (2).pdf ०७९/०८०
कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौं (प्रविधिक) तहको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावलीको सूचना कन्सल्टेनेट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौ (प्राविधिक).pdf ०७९/०८०
कार्यान्वयन गर्नुहुन कार्यान्वयन गर्नु हुन १.pdf ०७९/०८०
आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह र प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण आठौ तह स्तरबृद्धी.pdf ०७९/०८०
बहुउद्देश्यीय सभाहल मर्मत सम्भारका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना सूचना-Meeting Hall Maintenence_for Website.PDF ०७९/०८०
प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण छैठौं तह स्तरबृद्धि.pdf ०७९/०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवस "मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौँ हातेमालो" कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
मधेश प्रदेश सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सुझाव पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सुशासन प्रतिवेदन २०७९ - Final.pdf ०७९/०८०
प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, अधिकृत आठौं तहको बरिष्ठ शाखा अधिकृत पदमा स्तरवृद्धि भएको उम्मेदवारहरुको विवरण 8th Level Progressive Notice08212022.pdf ०७९/०८०
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना प्रकाशितहरु Notice of Badhuwa Sifarish 2079.3.506202022.pdf ०७८/०७९
पदपुर्ति सम्बन्धमा च.नं.२८४.pdf ०७९/०८०
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1006262022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.1106272022_0001.pdf , Badhuwa ko Sambhabya Umedwarharu ko Yogyatakram Namawali 2079.3.13.pdf , 9th Administration 2079.3.2207062022.pdf ०७८/०७९
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा च.नं.२८८.pdf ०७९/०८०
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ( स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ rajpatra.pdf ०७८/०७९
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको लागि छनौंटमा परेका तथा छनौंटमा नपरेका प्रस्तावहरु Notice of IPF Selected and Non-selected.PDF ०७८/०७९
छात्रवृतीमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा छात्रवृति २०७९.pdf ०७९/०८०
कार्यकारी निर्देशक पदका उम्मेदवारहरुको सिफारिस सम्बन्धी सूचना Sifarish of Karyakari Nirdesak_000303.pdf ०७८/०७९
स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना Starpromotion Application07062022_0001.pdf ०७८/०७९
अवधारणापत्र आह्वानको सूचना IPF सूचना_अवधारणा पत्र_website-OCMCM.PDF , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका (IPF Guideline).pdf , नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को लागि अवधारणापत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.docx ०७९/०८०
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र आव्हानको सूचना notice of PLGSP_000315.pdf ०७८/०७९
६० बुँदे सकारात्मक सुझाबहरु ताहाँ मन्त्रालय वा मातहत निकायहरुबाट ७(सात)दिन भित्र Pdf Format मा Soft Copy पठाउने सूचना च.नं.३०.pdf ०७९/०८०
जानकारी सम्बन्धमा २०७९ भारतिय राजदुतावास नेपाल जानकारी सम्बन्धमा २०७९ भारतिय राजदुतावास नेपाल.pdf ०७९/०८०
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे To add time for concept paper.pdf ०७८/०७९
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना Notice about Listing in Ocmcm07212022.pdf ०७९/०८०
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति २०७९ बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति २०७९.pdf ०७९/०८०
नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को पूर्ण प्रस्ताव आह्वानको सूचना ०७९/०८०
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा २०७९।४।६ च.नं.४३.pdf ०७९/०८०
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा.pdf ०७९/०८०
खरिद सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा खरिद सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा.pdf ०७८/०७९
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा च.नं.८८.pdf , च.नं.११५.pdf ०७९/०८०
स्तर वृद्धि सम्बन्धी दरखास्त फाराम स्तरवृद्धिको लागि फारम.pdf ०७९/०८०
आ.व. २०७९ /८० को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम MADHESH PARDESH SARKAR NITI 2079_FINAL.pdf ०७८/०७९
सरुवा निवेदन फाराम सरुवा निवेदन.pdf ०७९/०८०
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य आगामी-बक्तव्य-बजेट.pdf ०७८/०७९
प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, अधिकृत छैठौं तहको सहायक शाखा अधिकृत पद तथा विविध सेवाको कम्प्युटर अधिकृत पदमा स्तरवृद्धि भएको उम्मेदवारहरुको विवरण Upgrading of Six Level of Employees08112022.pdf ०७९/०८०
Catalogue विधिबाट 4W गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९
लोक सेवा तयारी कक्षामा छनौट भएका सहभागीहरु, २०७७ Public Service Preparation Result 2077 of Beti Padhau, Beti Bachau_000213.pdf ०७७/०७८
कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिको लागि सिफारिश समितिको सूचना Notice of Karyakarik Nirdeshak.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्चको फाँटवारी - आ.व. २०७७/७८ खर्चको फाँटवारी आ.व. २०७७-७८.pdf ०७७/०७८
का.स.मू.सहमतिको लागि विवरण उपलब्ध सम्बन्धी जानकारी ०७८/०७९
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन ०७७/०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf ०७८/०७९
छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा Nomination for scholarship_000254.pdf ०७८/०७९
सेवाकालीन तालिममा मनोनयन भएका सहभागीहरुको विवरण CCF_000954.pdf ०७८/०७९
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना- मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी_0.pdf ०७७/०७८
सूची दर्ताको सूचना ०७८।०७९ सूची दर्ताको सूचना (आ.व. २०७८-७९)_0.PDF ०७८/०७९
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना notice_000181.pdf ०७७/०७८
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृतिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । CCF_001074.pdf ०७८/०७९
प्रदेश सरकारको विगत ३ वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु Brochure pdf.pdf ०७७/०७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.PDF ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अन्तर्गत लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाको लागि निवेदन फाराम, २०७७ Application Form, 2077_000188.pdf ०७७/०७८
कोभिष-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना COVID Cash distribution notice.PDF ०७८/०७९
सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थीहरु मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । ०७७/०७८
कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना Notice.pdf ०७८/०७९
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको दोश्रो बैठक मिति २०७६।१२।१९ गते । covid 19 coordination meeting second.pdf ०७६/०७७
आ.व. २०७७⁄७८ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । प्रदेश सरकारको २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु_0.pdf ०७६/०७७
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धमा ०७७/०७८
प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रतिबद्धता ०७६/०७७
बेटी बचाउ, बेटी पढाउँको सूचना ०७७/०७८
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६.pdf ०७६/०७७
PLGSP को मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको सूचना मौजुदा सूचीमा दर्ता भएको सूचना.pdf ०७७/०७८
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को दुई वर्षको उपलब्धी(सार संक्षेपिकरण) प्रदेश सरकारको २ वर्षको उपलब्धी_0.pdf ०७६/०७७
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ(२०७६ श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्म) मु.तथा म.को कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको सूचना सूचना.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१३ गते । covid 19 Direction and controll meeting first.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको दोश्रो बैठक मिति २०७६।१२।२० गते । covid 19 Direction and controll meeting Second.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१६ गते । covid 19 coordination meeting first.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण प्रदेश नं. २ का प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षको प्रगति विवरण.pdf ०७६/०७७
शहिद परिवारलाई राहत शहिद परिवारलाई राहत2076.3.18.pdf , राहत सम्बन्धी 2076.03.18.pdf ०७५/०७६